Logo van Leer-Kracht Primair
Welkom bij Leer-Kracht Primair

Leer-Kracht Primair in de klas

In het programma Leer-Kracht Primair in de klas wordt samengewerkt met samenwerkingsverbanden en besturen voor primair onderwijs. In projecten in de praktijk wordt gewerkt met een projectgroep met deskundigheid uit de scholen, uit het samenwerkingsverband, ervaren leraren en ouders en indien gewenst met externe deskundigen. De kern van het project ligt in de praktische en directe ondersteuning en professionalisering van leerkrachten.

Die ondersteuning richt zich op de preventie, signalering en op de aanpak van gedrags- en emotionele problemen van leerlingen in de klas.
Het gaat om ondersteuning direct en dichtbij die nauw aansluit bij wat leerkrachten zelf aangeven nodig te hebben. Ondersteuning, die aansluit bij wat de zorgstructuur in het samenwerkingsverband en de school nu al aan professionele steun biedt.

Ontwikkeld in de praktijk

Met ondersteuning van het fonds Kinderpostzegels is het programma ontwikkeld in de praktijk van vier samenwerkingsverbanden. In die onderwijspraktijk is bekeken welke vormen van ondersteuning leraren verlangen, aan welke kennis behoefte bestaat en hoe dat dicht(er)bij de dagelijkse praktijk vorm gegeven kan worden.
Lees verder over praktijkvoorbeelden »