Leer-Kracht Primair
Welkom bij Leer-Kracht Primair

Kinderpostzegels

Het programma Leer-Kracht is een initiatief van de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels.

Kinderpostzegels streeft naar een wereld die alle kinderen veiligheid en ontwikkelingskansen biedt. Om dit te realiseren krijgen kinderen steun en bescherming.

Het is de overtuiging van Kinderpostzegels dat als kinderen leren vertrouwen op hun eigen kracht en respectvol met zichzelf en anderen leren om te gaan, dit zal leiden tot een betere wereld voor iedereen. Samen met kinderen en volwassenen kan dit ideaal worden bereikt.

Kinderpostzegels ziet de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg hierbij als een belangrijke partner waar samenwerking en kennisdeling vanuit het veld wordt gestimuleerd.

De afgelopen jaren heeft Kinderpostzegels in Nederland verschillende projecten rondom het onderwijs ondersteund. Deze projecten waren vooral gericht op kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden en kinderen met leerachterstanden.

Kinderpostzegels zet deze lijn voort in de ontwikkeling van haar programma Onderwijs.

Binnen dit programma besteden we ook aandacht aan de ondersteuning van het onderwijs, en de leerkracht in het bijzonder, op het gebied van gedragsproblematiek van kinderen.

Vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op.